Актуализации

29.04.2020

Промяна в съответствие ЗДДС за отразяване на стоки до поискване в ЕС

28.01.2020

Актуализирана версия за трансфер на данни от  InvFSD

16.01.2020

Одобрение на InvFSD (фактуриращ софтуер тип СУПТО)

06.12.2019

Актуализация по отразяване на смесено ДДС в покупки и продажби

14.07.2019

Добавен внос по чл. 167А от ЗДДС с код 03 в колона 8А за отложено плащане на ДДС на митница

08.05.2018

Добавена функционалност за трансфер на продажби от хотелски софтуер Clock Evolution