За нас

Богатия опит, придобит от 2002г за разработването и поддържането на счетоводен софтуер Анализ ФСД ни дава увереност, че можем да помогнем на всеки клиент, който реши да се довери на нас.

Тесните лични връзки с нашите клиенти ни позволяват:
  • да развиваме и обогатяваме програмата, изхождайки от техните информационни потребности;
  • внимателно да наблюдаваме допусканите от потребителите пропуски и непрекъснато да усъвършенстваме програмата;
  • бързо и професионално да обслужваме клиентите при възникнали трудности – от техническо или счетоводно естество.

Наши клиенти са: производители, търговци, строителни фирми, бюджетни организации, счетоводни къщи, застрахователни дружества, юридически лица с нестопанска цел.

Вниманието към клиента прави „АСУ Котова СОФТ“ по – различна.