Често задавани въпроси

Не, при своевременно поддържане на базата, няма нужда от доработка.

Да, софтуера поддържа пълна складова фунционалност, производство, отписване и складова документация.

Не, контировките се взимат автоматично от софтуерът.

По подразбиране за залагат равни, но могат да се заредят и различни.

Да, може, но е препоръчително старата разходна норма да се разпечата, защото не се запазва.

Не, предполага се креативност от страна на счетоводителя.